Akte uit 1545

Copy uit het kohier van de 10e penning van Wateringen van 1545, in archief 525 van de Staten van Holland, in oud-Nederlands schrift. Er staat:

Roele pouwels zijn bruyckwaer groot 11 morgen voor 27 pond 15 schelling compt rond 10e penning.

Dit is een notitie dat Roele pouwels de 10e penning (belasting) betaalde op het land (11 morgen) dat hij in bruikleen (bruyckwaer) had.

Dit is de oudst bekende akte waar de naam van de stamvader van Wateringse tak in voorkomt. De achternaam van der Marel wordt hier nog niet gebruikt.


Last modified July 23, 2012.
Roeland van der Marel.