Akte uit 1617

Copy van het begin van een notariele akte uit 1617, in oud-Nederlands schrift. Er staat:

Wij Arent de Bruyn ende Claes Hemsbrouck schepenen vanden ambachte van Wateringhe verzonden ende kennen dat voor ons gekomen ende gecompareert is Cornelis Pouwelse vander Maerl wonende in onzen dorpe van Wateringhe, .....

Dit is de oudst bekende akte waar het gebruik van de naam van der Marel (vroeger nog anders gespeld) voorkomt in de Wateringse tak. De akte beschrijft de aankoop op 11 december 1617 van land in de Nieuwe Wateringveldse polder door Cornelis Pouwels van der Maerl (ca. 1560-1641).


Last modified July 23, 2012.
Roeland van der Marel.