C.A. Martijn Maarleveld te Amsterdam zond per email de volgende inzichten (licht aangepast) over de oorsprong van het Maarleveld geslacht:

Ik heb me tot zo'n 10 jaar geleden veel bezig gehouden met mijn stamboom in navolging van mijn grootvader C.P.H. Maarleveld (1900-1989). Ik ben destijds op het spoor van de Coucks gezet door de Kwartierstatenboeken van de genealogische vereniging Prometheus in Delft. Ook is er een kwartierstaat in het tijdschrift Gens Nostra die de stamvader Pieter Florisz Couck noemt.

In een aantal geneaologien op het internet (allen via links te vinden op Roeland van der Marel's genealogy pagina) wordt Pieter Florisz Couck te 's-Gravenhage aangegeven als zoon van Floris Cornelisz te Overschie. Ik betwijfel de juistheid hiervan en heb geen oorspronkelijke bron kunnen vinden die dit bevestigd.

Volgens mijn onderzoek was Pieter Florisz Couck een meestertimmerman te Den Haag, waar hij in 1550 zijn meesterproef doet en in het gilde wordt opgenomen. Ook zijn broer Adriaan Florisz Couck was lid van het timmerliedengilde. Pieter Florisz Couck staat ook vermeld in Pabon's Hofboeken van 's-Gravenhage 1458-1561 (Den Haag 1937). Een Floris de metselair wordt daarin genoemd, die mijns inziens de vader kan zijn geweest van Pieter Florisz Couck. Pieter Florisz Couck wordt ook vermeld als leenman van 1 morgen in Monster van de leenkamer Hontshol (zie Ons Voorgeslacht 1972, pagina 29, of hier). Zijn kleinzoons blijken overgestapt te zijn op de landbouw in Spaland/Kethel en Honselersdijk/Naaldwijk en de naam (Van) Maarleveld te zijn gaan voeren. De naam Maarleveld heb ik voor ca 1620 nooit aangetroffen

Dat Floris Cornelisz te Overschie de vader was van Pieter Florisz Couck en de naam Maarleveld voerde, komt op mij hoogst onwaarschijnlijk voor. Overschie is nogal wat uit de buurt van Den Haag. Ook heb ik de naam Maarleveld nooit gevonden voor 1620. Dat Floris Cornelisz te Overschie de naam Maarleveld voerde, betwijfel ik onder meer daarom. Met het natrekken van beleningsregisters is het misschien mogelijk om hier in de toemost wat meer licht op te werpen.

Er is ook een nog levende tak van Maarleveld's die afstamt van Jan Bastiaans Maerlevelt (zie bijvoorbeeld hier). Hij was de zoon van Bastiaen Cornelisse Maerlevelt alias Kroon, van de Hogeveen en Sijbregje Jansdr van Leeuwen, van Zegwaard. zij huwen in 1670 te Benthuizen.

Bastiaen is de zoon van Cornelis Willems Meerleveld alias Croon, van Hazerswoude en Maritje Maertens, van Benthuizen, die in 1632 huwen te Benthuizen. Cornelis is de zoon van Willem Cornelisz Croon. Willem Cornelisz Croon heeft ook een dochter Baertgen Willems van Maerlevelt, die huwt met Dirck Elbertsz van Anen. Naar de vernoeming van zijn dochter te oordelen is hij een zoon van Cornelis Adriaen Janszoonsz Croen, die voor 13.4.1578 (rechterlijk archief Hazerswoude deel 18 pagina 96v, in transcriptie bij het Nationaal Archief) huwt met Baertje Floris. Zijn vader Adriaen Jansz Croen is nog in leven 29.4.1555. De weduwe Adriaen Jansz Croen, Geerte Floris is nog in leven 3.6.1591. hun zoon Floris Adriaen Janszoonsz is de vader van onder meer Huijch Florisz van Maerlevelt en Boudewijn Florisz van Maerlevelt.

Er zitten nog wat meer Maarleveld-takken in de buurt van Hazerswoude. Samson en Maijken (beide geen achternaam) wonen te Warmond. Zij moeten echter immigranten zijn: hun zoon Jan Samson is geboren te Colchester, hun zoon Benjamin Samson is van Warmond. Benjamin Samson heeft onder meer de kinderen Pieter Benjaminsz Maarlevelt (1639) en Jannetje Benjamijnse Maarlevelt (1637).

Te Leiden woonde in de Korssteeg in het huis Den Draeck Arent Cornelisz, die afkomstig was van Schiedam. Hij werd begraven in 1616 in de Pieterskerk aldaar. Hij was bakker en pachter van de wijnen over de stad Leiden. Zijn zoons waren genaamd Cornelis Arentsz Maarlevelt, Willem Arentsz (van) Maerlevelt en Alewijn Adriaensz van Maarlevelt (begraven 1635 in de Hooglandsche Kerk).

Deze mensen lijken helemaal niet aan elkaar verwant, maar gaan wel allen de naam Maarleveld voeren. Waarom, begrijp ik niet. Zoals ik eerder zei: de naam Maarleveld heb ik nooit gevonden voor 1620.